ur. 7 IV 1909r.
zm. 12 IX 1995r.

Nauczycielka, narzeczona porucznika Stanisława Kliś

ur. 11 I 1908r.
zm. IV 1940r.

Porucznik Kliś został zamordowany przez NKWD w Charkowie

ur. 17 VIII 1907r.
zm. 11 I 1992r.

Ksiądz rzymsko-katolicki - USA

A W A N S   i   I N N E

  Dziękuję Panu Ministrowi Obrony Narodowej i pracownikom MON, którzy zajmowali się tą sprawą, za niezwykle sprawne  i kompetentne załatwienie naszej prośby. 
Po zapoznaniu się z dokumentami i literaturą opisującą te tragiczne sprawy – ewentualne pomyłki dotyczące zaniżania stopni oficerskich – oficerów zamordowanych w 1940 r –  wynikały zapewne
z faktu , że informacje o stopniach oficerskich czerpano z Rocznika Oficerskiego Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1932 r i Rocznika Oficerskiego Rezerwy Biura Personalnego MSW z 1934r.
Awanse z 1938 r były ujęte w TAJNYM Dzienniku Personalnym Rezerw nr 3 z 12.XI.1938roku  /dot. to np.porucznika S.Klisia/
W tym miejscu chciałbym również podziękować Panu Adamowi Rolińskiemu z Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie i Panu Kamilowi Stepan z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz Panu dr Jerzemu Majce z  Muzeum Okręgowego w Rzeszowie .  
Z wyrazami szacunku R.Gdowski

Poniżej  umieszczono  :

-/ Decyzję o mianowaniu przez MON  – awans  na  KAPITANA
-/ Dąb Pamięci – Certyfikat nr 2060/5628/WE/2010 – Gmina Czarna  posadziła  w dniu 4 września  2010 roku obok szkoły we wsi Głowaczowa .
-/ A. Kwolek – autorka książki – Liceum Ogólnokształcące w Dębicy – próba monografii  1900-2000, rocznik 1930/31 – strona 128 –  w której Stanisław  Kliś  się uczył.
-/ Po wojnie upamiętniony został na zbiorowej tablicy , która znajduje się w kościele pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie  /Fundatorką tablicy była Księżna Helena Jabłonowska /
-/ S. Kliś ma symboliczny grób na cmentarzu w Straszęcinie – na którym został postawiony Krzyż Katyński , poświęcony przez księdza  Proboszcza B.Czecha w dniu 5.IV.2010r  / 2-gi  dzień Świąt Wielkanocy/, który znajduje się obok grobu Zofii Moskal   –   / Fundatorami Krzyża są Rodziny ;  J.Gawle  z  Grabin i  R.Gdowskiego  z  Dąbrowy  Tarnowskiej /

/Tablica umocowana na kamieniu,obok Dębu Pamięci posadzonego przed  szkołą w Głowaczowej, upamiętniająca 70-tą  rocznicę zbrodni.
-/wypożyczono do Muzeum Katyńskiego – kliknij  w  Google : Muzeum Katyńskie Kliś   
-/W dniu 20 IX 2015r ks.kan.kpt.rez. E.Wilk i ks.prob. B.Czech złożyli do Urny pod Krzyżem Katyńskim ziemię z pól bitewnych,miejsc kaźni i obozów śmierci II wojny światowej.
-/ 13 VII 2016r – Archiwum Narodowe -ank- wpis w księdze urodzeń,Głowaczowa  – poz.3 , strona 529 – rok 1908 – January-/11 -data urodzin/, 26-data chrztu/ 90-nr domu/