ur. 7 IV 1909r.
zm. 12 IX 1995r.

Nauczycielka, narzeczona porucznika Stanisława Kliś

ur. 11 I 1908r.
zm. IV 1940r.

Porucznik Kliś został zamordowany przez NKWD w Charkowie

ur. 17 VIII 1907r.
zm. 11 I 1992r.

Ksiądz rzymsko-katolicki - USA

A W A N S   i   I N N E

  Dziękuję Panu Ministrowi Obrony Narodowej i pracownikom MON, którzy zajmowali się tą sprawą, za niezwykle sprawne  i kompetentne załatwienie naszej prośby. Po zapoznaniu się z dokumentami i literaturą opisującą tą tragiczną historię-ewentualne pomyłki dotyczące zaniżania stopni oficerskich/oficerów zamordowanych w 1940 r/ wynikały zapewne z faktu, że informacje o stopniach oficerskich czerpano z Rocznika Oficerskiego Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1932 r i Rocznika Oficerskiego Rezerwy Biura Personalnego MSW z 1934r.
Awanse z 1938r były ujęte w TAJNYM Dzienniku Personalnym Rezerw nr 3 z 12.XI.1938roku/dot.to np.porucznika S.Klisia/.
W tym miejscu chciałbym również podziękować Panu Adamowi Rolińskiemu z Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie i Panu Kamilowi Stepan z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Z wyrazami szacunku R.Gdowski
Poniżej  umieszczono  :
Decyzję o mianowaniu przez Ministra Obrony Narodowej ;awans na kapitana.
Dąb Pamięci-Certyfikat nr 2060/5628/WE/2010; młodzież wraz z dyrekcją szkoły posadziła w dniu 4 września 2010 roku obok swojej szkoły we wsi Głowaczowa.
A. Kwolek-autorka książki pt. Liceum Ogólnokształcące w Dębicy-próba monografii 1900-2000,rocznik 1930/31 – strona 128-w której Stanisław Kliś się uczył.
Po wojnie upamiętniony został na zbiorowej tablicy,która znajduje się w kościele pw.Wszystkich Świętych w Straszęcinie/Fundatorką tablicy była Księżna Helena Jabłonowska/.
Stanisław Kliś ma symboliczny grób na cmentarzu w Straszęcinie-na którym został postawiony Krzyż Katyński-poświęcony przez księdza proboszcza B.Czecha w dniu 5.IV.2010r /w 2-gi  dzień Świąt Wielkanocnych/,który znajduje się obok grobu Zofii Moskal.
 -Fundatorami Krzyża są Rodziny; Jana Gawle z Grabin i Romana Gdowskiego z Dąbrowy  Tarnowskiej.
Tablica umocowana na kamieniu/obelisku obok Dęba Pamięci posadzonego przed  szkołą w Głowaczowej upamiętniająca 70-tą rocznicę zbrodni.
W dniu 20 IX 2015r ks.kan.kpt.rez. E.Wilk i ks.prob. B.Czech złożyli w Urnie pod Krzyżem Katyńskim ziemię z pól bitewnych,miejsc kaźni i obozów śmierci II wojny światowej.
13 VII 2016r – AN-wpis w księdze urodzeń, Głowaczowa – poz.3 , strona 529 – rok 1908 – January-/11 -data urodzin/, 26-data chrztu/ 90-nr domu/   
– w dniu 12 IV 2024r w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Głowaczowej odbył się uroczysty apel, podczas którego uczczono ofiary zbrodni Katyńskiej.