ur. 7 IV 1909r.
zm. 12 IX 1995r.

Nauczycielka, narzeczona porucznika Stanisława Kliś

ur. 11 I 1908r.
zm. IV 1940r.

Porucznik Kliś został zamordowany przez NKWD w Charkowie

ur. 17 VIII 1907r.
zm. 11 I 1992r.

Ksiądz rzymsko-katolicki - USA

K W E R E N D A

 Na stronach poniżej znajdują się dokumenty otrzymane z ; 1.Centralnego Archiwum Wojskowego – 11 stron  /1-11/  2.Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego w Charkowie   3.Spiski polskich grażdan – listy wywozowe ze starobielskiego obozu , woroszyłogradskoj obłasti   4.Straty korpusu oficerskiego 1939-1945 wg.T.Kryska-Karski -Londyn 1996  /strona 183 – Kliś Stanisław  5. Indeks represjonowanych – Ośrodek Karta ; obóz -STAROBIELSK ,  mord – CHARKÓW  6.Awanse oficerskie w WP 1935-1939  – autorzy; R.Rybka-K.Stepan  7.Zgłoszenie do PCK  z  5.X.1957r – poszukiwania  po wojnie  8.Miejsca  położenia obozów  i  miejsca  mordu  polskich oficerów  i  inteligencji .

/ archiwum rodzinne RG /