ur. 7 IV 1909r.
zm. 12 IX 1995r.

Nauczycielka, narzeczona porucznika Stanisława Kliś

ur. 11 I 1908r.
zm. IV 1940r.

Porucznik Kliś został zamordowany przez NKWD w Charkowie

ur. 17 VIII 1907r.
zm. 11 I 1992r.

Ksiądz rzymsko-katolicki - USA

Jako kolejne pokolenie podjęliśmy próbę dotarcia do często zapomnianych, a unikalnych materiałów, zdjęć i dokumentów stanowiących bardzo cenną, osobistą pamiątkę rodzinną.

Bylibyśmy wdzięczni za ewentualne uwagi i spostrzeżenia. Jeżeli zostały naruszone czyjekolwiek dobra osobiste lub prawa autorskie – proszę o kontakt. Zostaną niezwłocznie usunięte.

romangdt@op.pl