ur. 7 IV 1909r.
zm. 12 IX 1995r.

Nauczycielka, narzeczona porucznika Stanisława Kliś

ur. 11 I 1908r.
zm. IV 1940r.

Porucznik Kliś został zamordowany przez NKWD w Charkowie

ur. 17 VIII 1907r.
zm. 11 I 1992r.

Ksiądz rzymsko-katolicki - USA

M A P Y

Poniższe mapy pokazują granice II RP, granice województwa Stanisławowskiego – tam w Zawadce , koło miasta Kałusz uczył Stanisław Kliś , granice województwa Wołyńskiego – tam w Antonówce na Wołyniu  uczyła  Zofia Moskalówna , obszar powiatu dębickiego i woj.podkarpackiego – aby pokazać , gdzie na  mapie  Polski  usytuowana jest miejscowość Głowaczowa , Straszęcin , Dębica ,itp.